Смяна на водомери и комплексни услуги в софия

Комплексни услуги по смяна на водомери в София:

Демонтиране на стар водомер, доставка и монтиране на нов с възможност за монтаж на модул за дистанционноотчитане. Услугата включва пломбиране и узаконяване. Водомерите имат 5 годишна техническа гаранция и 10 години срок на метрологична проверка. Цена – 66 лв./72 лв. в зависимост от марката на водомера. Работим с водомери на фирмите Techem, Brunata, Nelbo и др.

смяна на водомери София

Изграждане на СИСТЕМИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ:

Услугата включва доставка, монтиране и програмиране на водомер с дистанционно отчитане и радио модул, пломбиране и узаконяване на устройството. Водомерите имат 5-годишна техническа гаранция и 10 години срок на метрологична проверка. Цена: 116 лв.

Услуга ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕР:

Услугата включва демонтиране на стар водомер, тестване, монтиране и пломбиране на годно устройство и узаконяване на водомера. Цена – 36 лв.

Цената за новия водомер при негативен резултат от теста:

  • 50 лв.

Извършване на метрологична ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕРИ:

Услугата включва лабораторна проверка и издаване на свидетелство, което е безплатно. Цена: 12 лв.

Надеждност и коректност при смяна на водомери в София

„Хидропласт 10“ предлага УЗАКОНЯВАНЕ И ПЛОМБИРАНЕ:

Услугата включва пломбиране на водомер и служебно предаване на нужните данни към Топлофикация София и Софийска вода. Цена: 12 лв.

Монтиране и пломбиране на водомер на клиента:

36 лв.

Изграждаме водомерен възел с включен спирателен кран и водомер:

Цената се определя на място

Смяна на спирателен кран с включен кран:

Цената се определя на място

Компанията предлага 1 месец гаранция за монтажа на устройствата, след изтичане на този срок отстраняваме течове по ценова листа. Екипите ни не носят отговорност за възникване на течове по остаряла водопроводна инсталация, които са извън обсега на работата ни.