Смяна на водомери и комплексни услуги в софия

Комплексни услуги по смяна на водомери и изграждане на системи за дистанционно отчитане в София:

Демонтиране на стар водомер, доставка и монтиране на нов с възможност за монтаж на модул за дистанционно отчитане или с монтиран и програмиран модул за дистонционно отчитане. Услугата включва пломбиране и узаконяване.
Водомерите имат 10 години срок на метрологична проверка.

Цените и техническата гаранция зависят от марката на водомера, одобрен от топлинните счетоводители Техем, Директ, Бруната, Сименс елвеко, Топлофикация, Нелбо, Термокомплект, Топлоконтрол, ПМУ инженеринг.

За повече информация позвънете на тел. 0878 26 32 54 или 0879 26 32 54.

смяна на водомери София

Услуга ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕР:

Услугата включва демонтиране на стар водомер, тестване, монтиране и пломбиране на годно устройство и узаконяване на водомера. Цена – 50 лв.

Цената за новия водомер при негативен резултат от теста:

  • 50 лв.

Извършване на метрологична ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕРИ:

Услугата включва лабораторна проверка и издаване на свидетелство, което е безплатно. Цена: 20 лв.

Надеждност и коректност при смяна на водомери в София

„Хидропласт 10“ предлага УЗАКОНЯВАНЕ И ПЛОМБИРАНЕ:

Услугата включва пломбиране на водомер и служебно предаване на нужните данни към Топлофикация София и Софийска вода. Цена: 12 лв.

Монтиране и пломбиране на водомер на клиента:

36 лв.

Изграждаме водомерен възел с включен спирателен кран и водомер:

Цената се определя на място

Смяна на спирателен кран с включен кран:

Цената се определя на място

Компанията предлага 1 месец гаранция за монтажа на устройствата, след изтичане на този срок отстраняваме течове по ценова листа. Екипите ни не носят отговорност за възникване на течове по остаряла водопроводна инсталация, които са извън обсега на работата ни.