СМЯНА НА ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ ЩРАНГОВЕ В СОФИЯ

Сравнение на поцинковани тръби и ППР тръби

Недостатъци на стария поцинкован водопровод Предимства на ППР тръби и фитинги
амортизиран експлоатационен срок над 50 години
високо ниво на корозия не корозират
натрупване на отлагания ⇒ намален дебит без отлагания ⇒ висок дебит
влошено качество на питейната вода ⇒ опасност за здравето екологични, безопасни за здравето
течове по системата ⇒ загуба на вода ниско ниво на шум, екологичен продукт
смяна на щрангове София

„Хидропласт 10“ извършва смяна на вертикални щрангове в София.

Услугата включва:

 • Демонтиране на стари тръби за студена, топла вода и циркулация;
 • Монтиране на нови кранове и инсталация до водомерите. Използват се висококачествени ППР тръби и фитинги, като се монтират, както следва: за студена вода – полипропиленови тръби PN 16, за топла вода и циркулация: стабилизирани полипропиленови тръби STABI;
 • Новата инсталация се укрепва съгласно нормативните изисквания на БДС;
 • След монтажа, екипите ни почистват и извозват отпадъчните материали;
 • Тестване на новата система;

Цена: В зависимост от обема работа и броя тръби.

Първокласна услуга по смяна на щрангове в София

„Хидропласт 10“ извършва смяна на хоризонталните щрангове в София.

Услугата включва:

 • Демонтиране на стари тръби за студена, топла вода и циркулация;
 • Монтиране на нови кранове и инсталация до водомерите. Използват се висококачествени ППР тръби и фитинги, като се монтират, както следва: за студена вода – полипропиленови тръби PN 16, за топла вода и циркулация – стабилизирани полипропиленови тръби STABI;
 • Монтиране на първокласни сферични кранове преди всяко едно отклонение към вертикалите;
 • Укрепване на инсталацията според изискванията по БДС със скоби и метални шини, които гарантират стабилност;
 • На хоризонталните тръби се поставя качествена чешка изолация;
 • След приключване на работата, екипът ни почиства и извозва отпадъчните материали;
 • Тестване на новата система;

Цената на услугата се определя след оглед на място, който е безплатен.